Offcanvas Section

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

POwer of Voice MELOdy and Diversity
(project n.: 2019-2-IT03-KA205-013960)

Pomelo είναι το ακρωνύμιο των λέξεων POwer of Voice (Δύναμη της φωνής), MELOdy (Μελωδία) και Diversity (Διαφορετικότητα).

Σε έναν κόσμο διαφορετικότητας, όπου συχνά οι αξίες συγκρούονται, η μουσική ξεπερνά τα γλωσσικά εμπόδια και ενώνει ανθρώπους με αρκετά διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Έτσι, μέσω της μουσικής, όλοι οι άνθρωποι μπορούν να συγκεντρωθούν και να φτιάξουν έναν κόσμο αρμονικό» - Kofi Annan

Το σχέδιο Erasmus+ “POMELO” με κωδικό: 2018-2-IT03-KA205-013960, είναι η απάντηση στην ανάγκη ύπαρξης αποτελεσματικών πρακτικών ενσωμάτωσης, προκειμένου να δοθεί τόσο στους πρόσφυγες, όσο και στους ντόπιους νέους, ίση φωνή και ευκαιρία για να αναπτυχθούν μαζί μέσω αμοιβαίας πολυπολιτισμικής ενίσχυσης

Η Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μαζί με την Ιταλία, την Πολωνία, την Κύπρο και την Τσεχία ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο:
– τη βελτίωση των εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων για την ομάδα στόχο (νεολαία και κοινωνικοί φορείς/οργανισμοί νεολαίας/εθελοντές/εκπαιδευτές που εργάζονται με ντόπιους και μετανάστες νέους), μέσω ειδικών και λεπτομερών υλικών, ικανών να διερευνήσουν τις επιπτώσεις της μουσικής στην κοινωνική συνοχή και στην εκμάθηση γλωσσών, ιδίως μέσω της δημιουργίας στίχων και τραγουδιών
– την ενίσχυση και τη διάδοση της γνώσης σχετικά με το βασικό θέμα του σχεδίου των οργανώσεων νεολαίας και του προσωπικού που εργάζεται με μετανάστες και ντόπιους νέους και ασχολείται με την ένταξη των μεταναστών, που συμμετέχουν στο σχέδιο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

ΕΤΑΙΡΟΙ

     eter 11eter 22eter 33eter 444eter 555eter 77

Στις 19 Μαρτίου 2021 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το διεθνές διαδικτυακό συνέδριο POMELO "The Power of Voice, Music and Diversity", που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Spoleczna Akademia Nauk της Πολωνίας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, στο οποίο συμμετέχει και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο ΔΩΡΕΑΝ διεθνές συνέδριο με τίτλο POMELO "The Power of Voice, Music and Diversity", που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο SpolecznaAkademiaNaukτης Πολωνίας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, στο οποίο συμμετέχει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Το θέμα του συνεδρίου είναι η βελτίωση της αποτελεσματικής ένταξης της νεολαίας μεταναστών και της τοπικής κοινότητας της ΕΕ, μέσω της εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθοδολογιών, εργαλείων και πρακτικών για τη διασφάλιση ισότητας και ευκαιριών και για συλλογική ανάπτυξη κοινοτήτων. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς και σε άτομα που ασχολούνται με την ένταξη προσφύγων και μεταναστών.

Η κοινή εκπαιδευτική δράση ολοκληρώθηκε διαδικτυακά με επιτυχία!

Στη σύγχρονη και εξ αποστάσεως εκπαιδευτική δράση που πραγματοποιήθηκε από τις 23 έως τις 27 Νοεμβρίου, συμμετείχαν 18 νέοι εργαζόμενοι από την Ιταλία, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τσεχική Δημοκρατία και την Πολωνία.

Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκπαιδευτικής δράσης, οι εταίροι του προγράμματος POMELO μαζί με τους εργαζόμενους σε δομές νεολαίας εφάρμοσαν πιλοτικά τις εφαρμογές που δημιουργήθηκαν στο πρόγραμμα. Περισσότερες λεπτομέρειες:

• Σχολιασμός των ερευνών που έγιναν στην αρχή του προγράμματος σχετικά με τα οφέλη και τη δύναμη της μουσικής.

• Χάρτης δεξιοτήτων. Οι ικανότητες και τα οφέλη που προέρχονται από τη μουσική.

• Εφαρμογή πληροφοριακών παιχνιδιών  που δημιουργήθηκαν για να κεντρίσουν την περιέργεια και τη θέληση για μάθηση στη νεολαία, μετανάστες και ντόπιους νέους.

• Εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού για εργαζόμενους σε δομές νέων και κοινωνικών λειτουργών και σύγκριση των διαφορετικών τρόπων γραφής του ίδιου ήχου ή της διαφορετικής προφοράς ορισμένων συλλαβών.

• Τέλος, διερεύνηση της καταπληκτικής σύνδεσης της μουσικής και του πολιτισμού, με την συγγραφή στίχων, δημιουργία και επεξεργασία μουσικού βίντεο, με τις οδηγίες του εκπαιδευτικού υλικού για ντόπιους και μετανάστες νέους.

Ρωτήσαμε τους συμμετέχοντες: «Τι σας άρεσε περισσότερο σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα;» 

Εκπαιδευτική δράση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  Erasmus+ με τίτλο «POMELO - Power of Voice, Melody and Diversity»

Την Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2020, τα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, πραγματοποίησαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας στο Περιγιάλι Καβάλας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  Erasmus+ με τίτλο «POMELO - Power of Voice, Melody and Diversity» (κωδικός προγράμματος “2018-2IT03-KA205-13960”).

Δελτίου Τύπου 2 -Erasmus+ “POMELO”

Είστε έτοιμοι να παίξετε μαζί μας;

Τους τελευταίους μήνες, οι εταίροι του σχεδίου Erasmus+ «POMELO(PowerofVoiceMelodyandDiversity συνεργάστηκαν ενώνοντας την τεχνογνωσία και τον ενθουσιασμό τους, για να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν διαδραστικά παιχνίδια γνώσης (info-games)  που συνδυάζουν τη μουσική και την γλωσσική εξάσκηση.

Τα info-games είναι από τις πιο σημαντικές  εκπαιδευτικές πηγές του POMELO! Είναι διασκεδαστικά και φιλικά προς το χρήστη και είναι  προσβάσιμα τόσο από τον υπολογιστή όσο και από το κινητό σας.

Μέσα από ένα σύνολο δραστηριοτήτων που  αξιοποιούν  τη μουσική, ως μέσο κοινωνικής ένταξης και μάθησης, τα παιχνίδια  κεντρίζουν την περιέργεια και ενδυναμώνουν τη μαθησιακή διαδικασία τόσο της νεολαίας μεταναστών όσο και της τοπικής νεολαίας.

 Ας ανακαλύψουμε μαζί τα παιχνίδια ένα προς ένα!

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιμορφωτική ημερίδα που έγινε στο Μουσικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης με θέμα ”Σύνταξη αίτησης για ένα επιτυχημένο σχέδιο αίτησης ΚΑ2 ERAMUS+ “ στις 17/12/2019.

Στο πλαίσιο της ημερίδας παρουσιάστηκαν οι στρατηγικές συμπράξεις για τη σχολική εκπαίδευση, οι πολιτικές προτεραιότητας του προγράμματος ERASMUS+ καθώς και τα βήματα για την εκπόνηση ενός επιτυχημένου σχεδίου. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν τα προγράμματα ΚΑ2 ERASMUS+ «Pomelo» και «Effective methodology of teaching for children with ASD from mainstream schools» στα οποία συμμετέχει ως εταίρος η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης.