ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το πρόγραμμα “Πολυπολιτισμικά Σχολεία – Ενίσχυση του πολιτισμικού και γλωσσικού θησαυρού της Ευρώπης μέσω των δασκάλων” είναι σχέδιο του Erasmus +/ ΚΑ2. Συντονιστής του σχεδίου, διάρκειας 30 μηνών (από τον Σεπτέμβριο 2015 έως και τον Φεβρουάριο 2018), είναι το

11

ο σχέδιο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα Δημοτικά Σχολεία των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και διδάσκουν σε τάξεις με παιδιά με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο (μετανάστες, πρόσφυγες, αλλοδαποί, παλιννοστούντες, Ρομά, κ.α.).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αυτού του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση της έλλειψης των κατάλληλων δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών σχετικά με το πώς να διαχειριστούν πολυπολιτισμικές τάξεις και ταυτόχρονα η ενίσχυση του προφίλ των εκπαιδευτικών, βοηθώντας τους στην επίλυση δύσκολων καταστάσεων στην τάξη.

Οι ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ είναι:

  • η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη διαχείριση μίας «πολυπολιτισμικής τάξης»
  • η ανάπτυξη ενός εγχειριδίου που θα περιέχει νέες μεθοδολογίες για τους τρόπους διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας στα σχολεία
  • η ανάπτυξη ενός αποθετηρίου, έτοιμου προς χρήση εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτικούς για να χρησιμοποιηθεί σε πολυπολιτισμικές τάξεις
  • η προετοιμασία ενός διαδικτυακού μαθήματος βασισμένου στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στη διαχείριση της πολυπολιτισμικής τάξης.
  • η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε μία εκπαιδευτική κοινότητα για να μοιραστούν εμπειρίες και απόψεις
  • η προώθηση, η διατήρηση και η ενίσχυση του πολιτιστικού πλούτο της ευρωπαϊκής κοινωνίας.

Σημαντικό : Μπορείς να συμμετέχεις ακόμα και αν ξέρεις μόνο ελληνικά!!!!

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις δράσεις μας θα βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος, το facebook και στο linkedin