ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στις 26 και 27 Οκτωβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε στo  Viksjöfors skola, στη Σουηδία, η 2η Διακρατική συνάντηση των εταίρων του σχεδίου ERASMUS+ SMILE-Share the Music for Inclusive Learning in Education.

Οι εκπρόσωποι των χωρών εταίρων του έργου (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από την Ελλάδα, A.MUS.ED. AMALGAMATE MUSIC EDUCATION LTD από την Κύπρο, Fundacja Rozwoju Aktywnosci Miedzynarodowej i Edukacyjnej -FRAME από Πολωνία, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA από την Ιταλία και Viksjöfors skola από τη Σουηδία), συζήτησαν οργανωτικά και οικονομικά ζητήματα καθώς το συγκεκριμένο σχέδιο ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022 και οι εταίροι είχαν την πρώτη διακρατική συνάντηση διαδικτυακά.

Το σχέδιο SMILE στοχεύει να παρέχει στους εκπαιδευτικούς ένα πρακτικό πλαίσιο και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών ώστε να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ένταξης, της συμπερίληψης και της διαφορετικότητας στην εκπαίδευση. Ο κύριος στόχος αυτού του έργου είναι να παρέχει στους εκπαιδευτικούς των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης νέες γνώσεις, βασικές δεξιότητες και έτοιμο προς χρήση εκπαιδευτικό υλικό για να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τη μουσική ως διδακτικό και παιδαγωγικό εργαλείο για τη συμπερίληψη. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί θα αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες και ψηφιακές δεξιότητες χρησιμοποιώντας το αποθετήριο υλικού και την ηλεκτρονική εκπαίδευση. Αν και το σχέδιο SMILE προτείνεται για τους εκπαιδευτικούς, πραγματικοί ωφελούμενοι του θα είναι οι μαθητές, των οποίων η ευημερία και οι επιδόσεις στα σχολεία αναμένεται να βελτιωθούν.

Τα αποτελέσματα του σχεδίου θα είναι σύντομα διαθέσιμα σε όλους τους εκπαιδευτικούς και ενδιαφερόμενους από την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΑΜΘ https://pdeamthr.sites.sch.gr/ και την ιστοσελίδα του προγράμματος http://smile-pr.eu/index.php/en/