ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το SMILE εισάγει τη μουσική ως αποτελεσματικό εργαλείο εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς.

Συμμετέχοντες

Πέντε χώρες: Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος, Πολωνία και Σουηδία, υπό το συντονισμό της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.   

ΣΤΟΧΟΙ

Κύριος στόχος αυτού του σχεδίου είναι να βοηθήσει εκπαιδευτικούς νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τη μουσική ως διδακτικό και παιδαγωγικό εργαλείο στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς.

Συγκεκριμένα θα παρέχει:

-  Δυνατότητα απόκτησης νέας γνώσης μέσω του οδηγού «SMILEs Teacher’s Guide».

- Πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και έτοιμα προς χρήση εργαλεία για ενσωμάτωση στη διδασκαλία, από το «SMILEs Repository».

- Δυνατότητα απόκτησης νέων δεξιοτήτων, συμμετέχοντας σε ασύγχρονη επιμόρφωση «SMILEs Training», μέσω SMILEs MOOC.

-Αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών της ΕΕ σχετικά με την αποτελεσματική ενσωμάτωση της μουσικής στη συνεκπαίδευση.

-Προσωπική ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.