ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

School Without Walls

Το σχέδιο “School Without Walls” είναι σχέδιο του Erasmus + /ΚΑ2/Στρατηγικές Συμπράξεις (κωδ. 2016-1-TR01-KA201-034306) με διάρκεια δύο χρόνια (1-9-2017 έως 31-8-2018). Στο σχέδιο συμμετέχουν τέσσερις χώρες, η Τουρκία ως συντονίστρια του προγράμματος η οποία εκπροσωπείται από τη Διεύθυνση Εθνικής Εκπαίδευσης της Τραπεζούντας, η Ελλάδα ως εταίρος, η οποία εκπροσωπείται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η Πολωνία ως εταίρος, εκπροσωπείται από το Δήμο Δήμος Zywiec και η Ρουμανία ως εταίρος, εκπροσωπείται από την Επιθεώρηση Σχολείων στο Ιάσιο. Παράλληλα στο πρόγραμμα συμμετέχουν αρκετοί τοπικοί εταίροι από κάθε χώρα οι οποίοι αφενός είναι οι βασικοί αποδεκτές των αποτελεσμάτων των δράσεων του σχεδίου, αφετέρου δε, λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές και συμβάλλουν στην διάχυση των αποτελεσμάτων και των καλών πρακτικών του σχεδίου.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ:

Τοπικοί εταίροι (Τουρκία):
• Trabzon Bilim ve Sanat Merkezi (Κέντρο Επιστήμης και Τέχνης)
• IMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Επαγγελματικό και Τεχνικό Γυμνάσιο Θηλέων)
• Trabzon Il Kultur ve Turizm Mudurlugu (Διεύθυνση Πολιτισμού και Τουρισμού της Τραπεζούντας)

Τοπικοί εταίροι (Ελλάδα):
• Λύκειο Ξυλαγανής
• Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μαρώνιας

Τοπικοί εταίροι (Πολωνία):
• Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawla II w Zywcu (Γυμνάσιο)
• Muzeum Miejskie (Δημοτικό Μουσείο του Zywiec)

Τοπικοί εταίροι (Ρουμανία):
• Colegiul Economic Administrativ Iasi (Επαγγελματικό Σχολείο Διοίκησης και Οικονομίας)
• Complexul Muzeal National MOLDOVA Iasi (Εθνικό Μουσείο Μολδαβίας)

Ο ΣΚΟΠΟΣ του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και ανταλλαγή καλών πρακτικών ανάμεσα στις χώρες : Ελλάδα, Πολωνία, Ρουμανία και Τουρκία στον τομέα της εκπαίδευσης μέσω εξωσχολικών δραστηριοτήτων, τη μεταφορά της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε Μουσεία, Περιβαλλοντικά, Εκπαιδευτικά και Πολιτιστικά Κέντρα, με κύριο στόχο τη μείωση της σχολικής διαρροής.

ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

• Διατήρηση της πλούσιας κληρονομιάς του σύνθετου πολιτισμού μας (μουσεία, πολιτιστικά κέντρα και ιδρύματα)
• Ανάπτυξη συνείδησης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (Περιβαλλοντικά κέντρα, ΜΚΟ)
• Ανάπτυξη ενός επιστημονικού τρόπου σκέψης δομημένου πάνω στις αρχές του Ανθρωπισμού, το ερευνητικό πνεύμα και τη μεταρρύθμιση

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

• Διαφοροποίηση της σχολικής ζωής
• Αύξηση της ενεργού συμμετοχής μαθητών στο σχολείο (εξωσχολικές δραστηριότητες συμβάλουν στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου)
• Ανάπτυξη θετικών στάσεων για το περιβάλλον
• Ανάπτυξη σεβασμού στις διάφορες πολιτιστικές, εθνικές και κοινωνικές ομάδες
• Ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και προσεγγίσεων στο σχολείο και των εξωσχολικών δραστηριοτήτων
• Συνεργασία κοινωνίας και των θεσμών εκπαίδευσης

ΔΡΑΣΕΙΣ:

Οι δράσεις που περιλαμβάνει το σχέδιο “School Without Walls” αφορούν πρωτίστως μαθητές και εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές των καλών πρακτικών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος αλλά και ευρύτερα την τοπική κοινωνία μέσα στην οποία λειτουργούν και δραστηριοποιούνται.
• Διακρατικές συναντήσεις υπευθύνων του προγράμματος
• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
• Επιμορφώσεις μαθητών
• Δράσεις Σχολικών Μονάδων τοπικά


Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις δράσεις μας θα βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος και το facebook.