ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πολυπολιτισμικά Σχολεία – “Ενίσχυση του Πολιτισμικού και Γλωσσικού Θησαυρού της Ευρώπης μέσω των Δασκάλων” 1ο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ξέρεις τι είναι η Πολυπολιτισμική τάξη; Αν η απάντηση είναι όχι, θα πρέπει να συμπληρώσεις αυτό το κενό πραγματοποιώντας μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Πολυπολιτισμικά Σχολεία (Multicultural Schools)»!

Το “Πολυπολιτισμικά Σχολεία – Ενίσχυση του Πολιτισμικού και Γλωσσικού Θησαυρού της Ευρώπης μέσω των δασκάλων” είναι ένα πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιείται μέσω του προγράμματος Erasmus+. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 εταίρους από 5 Ευρωπαϊκές χώρες: Πολωνία, Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο και Ελλάδα. H σύμπραξη αποτελείται από τρία Πανεπιστήμια, ένα ιδιωτικό και δύο κρατικά, μια μικρομεσαία επιχείρηση, μια Ευρωπαϊκή Ένωση Δασκάλων και μια δημόσια υπηρεσία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην κάθε χώρα εταίρο η «πολυπολιτισμικότητα» αντιμετωπίζεται με διαφορετικούς τρόπους και για αυτό τον λόγο, η διακρατική διάσταση του σχεδίου αποτελεί προστιθέμενη αξία, καθώς επιτρέπει να παρατηρήσουμε τη διαδικασία ενσωμάτωσης της ΕΕ από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η ιδέα του προγράμματος προέρχεται από την πολιτική και τη δημόσια συζήτηση για τις μεταναστευτικές ροές και το ερώτημα σχετικά με το πώς το Ευρωπαϊκό κοινωνικό σύστημα απαντάει στην ποικιλομορφία στο πλαίσιο της καθημερινής ζωής.

Multicultural Schools
Enhancing Cultural and Linguistic Treasure of Europe through Teachers
3rd Transnational Meeting – Bilbao, Spain
25th – 26th October 2016

Υλοποιήθηκε με επιτυχία στο Bilbao της Ισπανίας η 3η Διακρατική Συνάντηση των υπευθύνων του προγράμματος Erasmus+, "Πολυπολιτισμικά Σχολεία".

Στόχοι της συνάντησης ήταν :
- η αξιολόγηση της προόδου των αποτελεσμάτων του προγράμματος
- η προετοιμασία της έκθεσης/ αναφοράς για την πρόοδο των εργασιών του προγράμματος
- η διάδοση και η εξασφάλιση της ποιότητας των έργων του προγράμματος καθώς και η επίβλεψη των διοικητικών εργασιών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αλλά και που πρόκειται να υλοποιηθούν μέχρι την επόμενη συνάντηση